Jak uchovávat, zmrazovat a rozmrazovat mateřské mléko

Odstříkané nebo odsáté mateřské mléko je pro vaše dítě tou nejlepší výživou, když s ním nemůžete být. Jak lze tedy bezpečně mateřské mléko uchovávat a používat?

Ať už se vracíte zpět do práce, míříte do posilovny nebo jen chcete, aby dítě nakrmil partner, protože chcete dohnat spánkový deficit, můžete své vlastní mateřské mléko odsát a uchovat na dobu, kdy nebudete doma. Odsáté mléko si zachová většinu svých prospěšných živin, takže pokud musíte některá kojení vynechat, je to pro vaše dítě mnohem lepší výživa než jakýkoliv jiný typ náhradní kojenecké mléčné stravy. Při skladování mléka, aby bylo pro dítě bezpečné, je však nezbytné dodržovat správný hygienický postup, což je obsahem další části tohoto článku.

Jaký způsob uchování mateřského mléka je nejlepší?

Mateřské mléko je pro dítě lepší než náhradní mléčná kojenecká výživa – nicméně čerstvě odstříkané mléko je lepší než chlazené a chlazené mléko je lepší než mražené. Důvodem je skutečnost, že čerstvě odstříkané mléko má ty nejlepší antibakteriální vlastnosti a také vyšší obsah antioxidantů, vitamínů a tuků než chlazené nebo zmrazené mléko.4

Jak dlouho lze odstříkané mateřské mléko skladovat

Pokud jste mateřské mléko odstříkala čistým a bezpečným způsobem, můžete jej skladovat při pokojové teplotě, v lednici nebo v mrazničce, podle toho, jak brzy jej chcete použít. Postupujte podle následujících pokynů:

Pokyny pro skladování čerstvě odstříkaného mateřského mléka (pro zdravé děti narozené v termínu)2,3

* Velmi čisté podmínky znamenají přísné dodržování pokynů v souladu s článkem, který pojednává o čištění a dezinfekci odsávačky mateřského mléka. Tyto pokyny pro skladování a rozmrazování mateřského mléka jsou doporučením – další informace získáte u svého laktačního poradce.

Pokud je vaše dítě na jednotce intenzivní péče o novorozence (NJIP) nebo na oddělení se zvláštní péčí, může mít porodnice dokonce pro čištění a skladování ještě přísnější doporučení.

Pokud odstříkané mléko chladíte nebo mrazíte, vždy označte lahvičky nebo sáčky množstvím a datem, kdy bylo mléko odsáto, abyste měla lepší přehled o tom, co v lednici nebo mrazáku máte.

Pokyny pro podávání odstříkaného mateřského mléka

Skladované mateřské mléko má tendenci se dělit na vrstvy, přičemž tuk stoupá nahoru. Před krmením dítěte jemně lahvičkou zakružte, aby se vrstvy promíchaly. Intenzivní míchání nebo třepání může některé výživné a ochranné složky mléka zničit.5

Když dítě pije odstříkané mateřské mléko z hrnečku nebo láhve, mohou bakterie z jeho úst skončit v mléce. Z tohoto důvodu se doporučuje vždy zbytky mléka vylít, částečně vypitou dávku mléka vylijte do jedné až dvou hodin od zahájení krmení. Aby nedocházelo k plýtvání odstříkaného mléka, doporučuje se uchovávat jej v malém množství a používat pouze tolik, kolik budete opravdu potřebovat.2

Jak uchovávat mateřské mléko v lednici2,3

Postupujte podle následujících pokynů, které zajistí bezpečné skladování odstříkaného mléka v lednici:

 • Mateřské mléko vložte do lednici co nejdříve po odstříkání.

 • Uchovávejte mléko v čistých lahvích na mateřské mléko nebo v sáčcích vyrobených z materiálů bez BPA. BPA je chemická látka, dříve široce používána v plastových nádobách a jako povrchová úprava, kterou dnes mnozí výrobci postupně vyřazují z důvodu nejistých dlouhodobých účinků.

 • Do stejného obalu (láhve) lze přidávat malé množství mléka za předpokladu, že je mléko, které chcete přidat, předem ochlazeno v lednici. Do již vychlazeného mléka nepřidávejte mléko, které má teplotu těla.

 • Uchovávejte mateřské mléko v nejchladnější části lednice – vzadu, na polici nad částí pro zeleninu. Neskladujte mléko ve dveřích ledničky, kde je teplota méně stálá.

Jak uchovávat mateřské mléko v mrazničce2,3

Přečtěte si, jak bezpečně mateřské mléko zmrazovat:

 • Mateřské mléko vložte do mrazničky co nejdříve po odstříkání

 • Odstříkané mléko můžete přidat k již zmrazenému mateřskému mléku za předpokladu, že je mléko, které chcete přidat, předem ochlazeno v lednici. Do již zmrazeného mléka nepřidávejte mléko, které má teplotu těla.

 • Pro snazší rozmrazení a minimální plýtvání uchovávejte mléko v malých porcích (méně než 60 ml). Tyto lze po rozmrazení smíchat.

 • Zkontrolujte, zda je možné použít vaše nádoby na mateřské mléko v mrazničce – některé výrobky (například skleněné láhve) mohou při velmi nízkých teplotách prasknout. Sáčky na mateřské mléko Medela jsou pro skladování zmrazeného mateřského mléka ideální, protože jsou mrazuvzdorné, připravené k okamžitému použití a snadno označitelné.

 • Neplňte láhve nebo sáčky více než do tří čtvrtin, protože mateřské mléko se během zmrazování roztahuje.

 • Zmrazené mateřské mléko skladujte v zadní části mrazničky, kde je teplota nejstabilnější. U samorozmrazovacích mrazniček nenechávejte stát mléko u stěn.

Podávání zmrazeného mateřského mléka2,3

Při rozmrazování mateřského mléka buďte opatrná, abyste se ujistila, že je pro vaše dítě bezpečné:

 • Mateřské mléko lze rozmrazovat v lednici, obvykle to trvá asi 12 hodin. Další možností je podržet láhev nebo sáček se zmrazeným mlékem pod teplou tekoucí vodou (maximálně 37 °C). Nerozmrazujte zmrazené mateřské mléko při pokojové teplotě.

 • Po úplném rozmrazení může být dříve zmrazené mateřské mléko uchováváno při pokojové teplotě po dobu maximálně dvou hodin nebo v lednici po dobu až 24 hodin.

 • Nerozmrazujte ani nezahřívejte zmrazené mateřské mléko v mikrovlnné troubě nebo ve vroucí vodě. Může dojít ke ztrátě jeho nutričních a ochranných vlastností a mléko může dítě opařit.

 • Rozmrazené mateřské mléko ponechané při pokojové teplotě by mělo být dítěti podáno do dvou hodin nebo vyhozeno.

 • Nikdy znovu nezmrazujte mateřské mléko, které je již jednou rozmrazené.

Jak uskladněné mateřské mléko ohřívat2,3

Zdravé, v termínu narozené děti mohou pít mateřské mléko, které má pokojovou teplotu nebo je zahřáté na tělesnou teplotu. Některé děti mají své vlastní preference, jiným je to jedno.

 • Chcete-li mléko ohřát, vložte lahvičku nebo sáček na pár minut do nádobky s vlažnou vodou, aby dosáhlo tělesné teploty (37 °C). Případně použijte ohřívačku láhví. Nedovolte, aby teplota překročila 40 °C a nepoužívejte mikrovlnnou troubu, protože by mohlo dojít k přehřátí mléka.

 • Jemně kružte lahví nebo sáčkem bez třepání nebo míchání, aby se promíchal oddělený tuk (viz výše).

Proč mé uskladněné mateřské mléko divně voní?

Možná si povšimnete, že vaše chlazené nebo rozmrazené mateřské mléko občas voní jinak. Důvodem je skutečnost, že enzym zvaný lipáza rozkládá tuky a uvolňuje mastné kyseliny – což je proces, který brání růstu škodlivých bakterií.

Některé maminky uvádějí, že jejich uskladněné mléko má mýdlovou nebo žluklou vůni. Pokud jste však dodržela všechny pokyny pro bezpečné skladování uvedené v tomto článku, mléko bude naprosto v pořádku a můžete jej bezpečně použít.2

Skladování mateřského mléka na cestách

Pokud musíte své mléko převážet mezi prací a domovem nebo jeslemi, použijte chladicí tašku s chladícími vložkami.2 Další informace o odstříkávání a skladování mléka na cestách najdete v našem článku o cestování a odstříkávání mateřského mléka.

Reference

 1. US Food & Drug Administration. Using a breast pump. [Internet]. Silver Spring, MD, USA: US Department of Health and Human Services; 2018 [updated 2018 Feb 04; cited 2018 Apr 12] Available from: www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/BreastPumps/ucm061944.htm
 2.  Eglash,A., Simon,L., & The Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #8: human milk storage information for home use for full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med 12, (2017).
 3. Human Milk Banking Association of North America. 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in hospitals, homes, and child care settings. (HMBANA, Fort Worth, 2011).
 4. García-Lara NR et al. Effect of freezing time on macronutrients and energy content of breastmilk. Breastfeeding Medicine. 2012;7(4):295-301.
 5. Office on Women’s Health. Pumping and storing breastmilk. [Internet]. Silver Spring, MD, USA: US Department of Health and Human Services; 2018 [updated 2018 Jan 12; cited 2018 Apr 12] Available from: www.womenshealth.gov/breastfeeding/pumping-and-storing-breastmilk