Profesionální odsávačka Symphony – kdy a proč ji použít

Kojení není vždy snadné. Co dělat, když se nedaří rozběhnout laktace a jaké jsou výhody profesionální odsávačky Medela Symphony?

Těhotná žena nabývá postupně přesvědčení, že bude po porodu své dítě kojit. Když má taková žena z něčeho obavy, krom možného osobního dyskomfortu či potíží s bradavkami, jedná se především o nedostatek mateřského mléka. Co jí může pomoci podpořit víru v sebe sama, ve své schopnosti a překonat obavy, jsou kvalitní informace v míře tak akorát!

Jako pomocník při zahájení a podpoře tvorby mateřského mléka funguje profesionální odsávačka mateřského mléka Symphony Plus a její unikátní iniciační program (Initiate program) a na něj navazující budovací program (Maintain program). Oba programy dokonale napodobují „práci“ dítěte u prsu už od jeho prvního přiložení.

Pozor, NE KAŽDÁ ŽENA POTŘEBUJE ODSÁVAT! Ale v případech, kdy dítě nemůže být u prsu od jeho narození, je NUTNÉ pomoci mléčné žláze s nastavením podmínek pro tvorbu mléka. Je velmi důležité nepromeškat vhodné okamžiky pro zahájení laktace a začít s „prací“ u prsu co nejdříve. Pouhá ruční stimulace bradavek laktaci většinou nerozjede ( prsa si zaslouží velkou matčinu pozornost a péči, její ruce mají prs i bradavku laskat…). Proč čekat 2-3 dny, když dítě normálně po porodu na nic nečeká! Má-li možnost být u bradavky, připojí se k matčině mléčné žláze a pracuje na podpoře tvorby výživy pro sebe sama. Proto v odůvodněných případech, kdy dítě nemůže být u prsu (např. předčasně narozené miminko, císařský řez..), dokonalý program INITIATE dokáže „rozmléčnit“ mléčnou žlázu a připravit dostatek mléka na dobu, kdy dítě bude schopno samo sát z prsu nebo bude krmeno mateřským mlékem. Pokud nebude i nadále po rozvinutí laktace dítě schopno samo sát z prsu, následuje využití programu MAINTAIN – tedy budování dostatečného objemu mateřského mléka po další čas rozhodující o vývoji dítěte.

Jak přesně fungují programy odsávačky Symphony?

INITIATE program

INITIATE program doporučujeme používat ihned po porodu. Pomáhá maminkám úspěšně zahájit produkci mléka, když dítě nemůže být u prsu nebo se jim kojení nedaří. Tento program napodobuje nepravidelné, rychlejší sání a přestávky u novorozenců narozených v termínu v prvních dnech laktace.

Běží automaticky 15 minut i s pauzami. Je důležité dokončit celý program. Na konci programu se na displeji odsávačky zobrazí „Program complete“ (Program dokončen) a odsávačka se automaticky vypne.

INITIATE program by žena měla používat:

  • dokud neodsaje alespoň 20 ml mléka ve třech po sobě jdoucích odsávacích cyklech, NEBO

  • v průběhu prvních 5 dní. Pokud se po 5 dnech nespustí laktace, začněte používat program MAINTAIN.

MAINTAIN program

MAINTAIN program doporučujeme používat v případě, když se už spustila laktace, ale pořád není dostatečná produkce mateřského mléka. Program je totiž navržen k optimalizaci produkce mléka, aby dopomohl k budování a udržování adekvátního množství mléka pro dítě. Program s technologií 2-fázového odsávání napodobuje sací rytmus novorozenců narozených v termínu v průběhu ustálené laktace.

Pokud dítě u prsu nebylo, doporučujeme odsávat tak dlouho, dokud není prs na pocit zcela vyprázdněný a měkký (alespoň po dobu 15-20 minut). Pokud dítě u prsu bylo, sálo slabě nebo nedostatečně, doporučujeme odsávat alespoň 5-10 minut (odsáváním po kojení tvoříte ve Vašich prsou poptávku po větším množství mléka). Odsávací program je potřebné vypnout manuálně.

MAINTAIN program by žena měla používat:

  • jakmile odsála alespoň 20 ml ve třech po sobě jdoucích odsávacích cyklech, NEBO

  • po 6 dnech po porodu; dle toho, co nastane dřív.

Teď už víte, který program je pro Vás vhodný a jak dlouho ho máte používat. Na obrázku níže najdete jednoduchý postup, jak odsávačku Symphony ovládat.

Dobré je mít dostatek informací k využití potenciálu pomůcek, které MEDELA pro kojící matky má! Odsávání musí být snadné, efektivní, citlivé a správně nastavené podle matky a dítěte a jejich poporodní situace.